PREPRAVA A SŤAHOVANIE

OD LISTOV PO KLAVÍR

AKO TO VLASTNE FUNGUJE?

VIDEO

Informácie pre zákazníka

MIESTO

Povedzte nám začiatok a cieľ Vašej cesty. Môže to byť v rámci jedného mesta, medzi mestami, či dedinami. Jednoducho všade tam, kde niekto potrebuje prepraviť balík, presťahovať nábytok, alebo využiť službu autodopravy.

ČAS

Kedy Vám to najviac vyhovuje? V druhom kroku zvoľte presný dátum a čas začiatku prepravy. Náš systém sa opýta Google máp ako dlho by mala trvať cesta, pridáme niečo na naloženie a vyloženie vecí a budeme vedieť aké vozidlá sú k dispozícii v danom čase.

VECI

V systéme máme definovaných 11 základných kategórií vecí (list, nábytok, atď.). Vy vyberte počet vecí z jednotlivých kategórií, ktoré chcete preniesť. Na základe Vášho výberu náš algoritmus identifikuje len vozidlá s dostatočnou prepravnou kapacitou.

AUTO

Zvyšok nechajte na nás. Náš algoritmus Vám nájde automobil, ktorý splní všetko, čo potrebujete za najlepšiu cenu. Máme ich najviac na Slovensku.

HODNOTENIE

Dobre vykonaná práca si zaslúži odmenu, tak nám dajte vedieť, či bol odvoz podľa Vašich predstáv.

Informácie pre prepravcu

Informácie pre prepravcu

VOZOVÝ PARK

V systéme máte vlastný profil (podobne ako na facebook.com), kde okrem kontaktných a fakturačných informácii je možné spravovať flotilu vozidiel. Každé vozidlo patrí do predom definovanej kategórie (podľa objemu batožinováho priestoru) a pre každé vozidlo je možné zvoliť vlastnú dostupnosť, minimálnu cenu za prepravu, celkovú cenu za prepravu (fixnú, alebo počítanú podľa celkového času a dĺžky cesty).

DOSTUPNOSŤ

Dostupnosť každého automobilu sa nastavuje pre každé vozidlo zvlášť v jednoduchom kalendári podobnom tomu, ktorý máte v mobile. Do kalendára sa automaticky zadávajú objednávky objednané cez náš systém, ale nedostupnosť vozidla je možné zadať aj ručne. Informácie o nedostupnosti vozidiel každý prepravca povinný udržiavať aktuálnu, aby sa zákazníkom neponúkali nedostupné vozidlá.

OBJEDNÁVKY

Shippiter Vás automaticky bude informovať o akejkoľvek zmene v objednávke (vytvorení novej, zmene a zrušení v objednávke zo strany zákazníka a pod.). V prípade nefunkčnosti systému, alebo nejasnotiach v objednávke je k dispozícii dispečer, na ktorého sa môžete obrátiť telefonicky.

PREPRAVA

Do samotnej prepravy tovaru Vám kecať nebudeme. Veríme, že viete presne, čo je potrebné urobiť. Na konci každej objednávky zákazník môže ohodnotiť kvalitu poskytnutej služby. Našou snahou je poskytovať tak kvalitné služby ako je to len možné, a preto lepšie hodnotení prepravcovia sa budú zobrazovať na popredných miestach vo vyhľadávaní a naopak s prepravcami, s ktorými je dlhodobá nespokojnosť zo strany zákazníkov bude spolupráca ukončená.

FINANČNÉ VÝSLEDKY

Prehľad finančných výsledkov bude neustále k dispozícii v prehľadnom dashboarde. Raz mesačne budeme posielať emailom hromadnú faktúru a prehľad všetkých objednávok uskutočnených v danom mesiaci, nech máte prehľad nakoľko spolupráca s nami spĺňa Vaše očakávania.

Informácie pre zákazníka