PROFIL PREPRAVCU

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PREPRAVCOCH

OSOBNÉ ÚDAJE

Vyplňte osobné a kontaktné údaje, pomocou ktorých Vás v prípade problémov dokážeme kontaktovať.
Každý prepravca má v systéme jeden prihlasovací účet, pomocou ktorého spravuje svoju agendu.

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

V druhom kroku sa vyplnia kontaktné a fakturačné informácie. Systém je určený pre všetky typy právnických a fyzických osôb.

Radi Vám zodpovieme všetky právnické a finančné otázky spojené s našou spoluprácou.

PREHĽAD OBJEDNÁVOK

V systéme sú všetky vaše objednávky prehľadne zobrazené v tabuľke s detailami. Každá zmena v objednávke vám pristane aj v emailovej schránke, aby sa náhodou na nič nezabudlo.

HODNOTENIE

Názory zákazníkov na kvalitu služieb sú pre nás alfou a omegou. Partneri ktorí dlhodobo poskytujú kvalitné služby sú podobne ako v prípade Google zobrazovaní na prvých stránkach v ponuke vozidiel.

OBRAT

Kvalitná práca znamená pozíciu na popredných miestach vo výsledkoch vyhľadávania čo znamená vyšší obrat. Výsku je možné sledovať v systéme. Na konci prepravca vystaví hromadnú faktúru pre Shippiter, pričom podklady (informácie o objednávkach) sú v našom systéme. O fakturáciu smerom k zákazníkovi sa postaráme.