NASTAVENIE CIEN

CENOTVORBA A DOSTUPNOSŤ VOZIDIEL

VOZOVÝ PARK

Pridajte si svoje vozidlá do systému. Máme päť kategórií (motorka, osobný automobil, pick up, malý nákladný automobil a veľký nákladný automobil), z ktorých vyberte tú vhodnú.
Po kontrole preklepov a správnej kategorizácií automobil zaktivujeme v systéme.

SADZBA ZA OBJEDNÁVKU

Nakoľko je nám jasné, že náklady na fungovanie bicykla a kamióna sa dosť podstatne líšia, tak okrem názvu a typu vozidla si pre každé vozidlo volíte aj sadzbu za objednávku.
Môže sa jednať o pevnú sadzbu, alebo za variabilnú v závislosti na prejdených kilometroch a uplynutom čase.
Samozrejmosťou je minimálna cena za objednávku pre každé vozidlo.

DOSTUPNOSŤ VOZIDIEL

V našom kalendári je možné sledovať využitie vozidiel z dôvodu prebiehajúcej objednávky, alebo iných dôvodov.
Každé vozidlo je reprezentované vlastnou farbou.
Štandardná pracovná doba je medzi 8:00 a 20:00, ale každý prepravca si to môže nastaviť podľa svojich potrieb.

OBLASŤ POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Je nám jasné, že nie každý môže alebo chce poskytovať prepravu na celom území republiky. Systém umožňuje zvoliť aj menšiu územnú jednotku ako napríklad kraj, okres, alebo mesto.

EXTRA SLUŽBY

V prípade, že partner má záujem poskytovať dodatočné služby ako len prepravu, tak si môže vybrať z ponuky v systéme.
V súčasnej dobe umožňujeme službu vynesenia a znesenia vecí, ale usilovne pracujeme na ďalších.

A TO JE VŠETKO?

Jedným slovom áno.

O zvyšok sa postará náš premyslený algoritmus, ktorý je schopný na základe zadaných kategórí prepravovaných vecí a ich počtu vybrať tie najvhodnejšie vozidlá pre zákazníka, pričom kritériom je hodnotenie a cena. Detaily ako funguje si radšej necháme pre seba ;-).
Majiteľ vybraného vozidla bude upozornený emailom s podrobnosťami objednávky. Po uskutočnený objednávky vystaví faktúru za službu zákazníkovi a zinkasuje peniaze (okrem rezervačného poplatku, ktorý ostáva nám).
Prepravca má povinnosť udržiavať informácie o dostupnoti vozidiel aktuálne a vykonávať prepravu čo najlepšie.