KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Shippiter s.r.o.
Národná trieda 40
040 01
Košice

IČO: 50 372 084
IČ DPH: SK 212 02 99 808 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR na okresnom Súde Košice I. ako Vložka číslo: 39376/V

KONTAKY

Helpdesk:

Začatie spolupráce:
info@shippiter.com
+421 908 344 433
tibor@shippiter.com